Λογιστικό Γραφείο Αθήνα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άδεια λογιστή - φοροτεχνικού Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α΄τάξης

www.ndtaxis.gr

  |  Aρχική  |   Υπηρεσίες 
|   Χρήσιμες συνδέσεις (links)  |   Λογιστικά έντυπα  |   Επικοινωνήστε με το λογιστικό μας γραφείο  |  

Υπηρεσίες:
Λογιστικά και Φοροτεχνικά
Διαχείριση μισθοδοσίας
Επιχειρηματική ανάπτυξη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες


λογιστικά γραφεία Αθήνα, Φοροτεχνικοί

Διαχείριση Μισθοδοσίας:

 • Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας.

 • Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων
  αποδοχών εργαζομένων.

 • Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση
  των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

 • Ανάλυση κόστους της μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι)
  σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

 • Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων
  με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 • Σύνταξη και υποβολή προς τον ΟΑΕΔ εντύπων προσλήψεων ή καταγγελίας σύμβασης.

 • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους
  μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.

 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ.

 • Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.

 • Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κυρίας και επικουρικής ασφάλισης.

 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση
  των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.

 • Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.

 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.

 • Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων,
  σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

 


| Όροι Χρήσης | Ευκαιρίες Καριέρας |

Copyright © Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ndtaxis.gr

Καισαρείας 36,  Αμπελόκηποι,  Αθήνα 11527

τηλ.: 210 7778200  fax: 210 7778260 κιν.: 6942 665456


e-mail: info@ndtaxis.gr      web: 
www.ndtaxis.gr

Προώθηση στις μηχανές αναζήτησης του Λογιστικού - Φοροτεχνικού ιστότοπου ndtaxis.gr και τεχνική υποστήριξη: AdBEST.gr