Λογιστικό Γραφείο Αθήνα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άδεια λογιστή - φοροτεχνικού Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α΄τάξης

www.ndtaxis.gr

  |  Aρχική  |   Υπηρεσίες 
|   Χρήσιμες συνδέσεις (links)  |   Λογιστικά έντυπα  |   Επικοινωνήστε με το λογιστικό μας γραφείο  |  

Διάφορα Έντυπα:
Έντυπα εφορίας
Έντυπα ΙΚΑ
Διάφορα Έντυπαλογιστικά γραφεία Αθήνα, Φοροτεχνικοί Αθήνα

 

Έντυπα ΙΚΑ:
Κάντε click πάνω στο αντίστοιχο αρχείο PDF που σας ενδιαφέρει για να το δείτε.


Πρόγραμμα Διαύγεια
Πίνακας Μεταδεδομένων   έντυπα ΙΚΑ    
'Εντυπα Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ)
ΑΠΔ (με οδηγίες) έντυπα ΙΚΑ έντυπα ΙΚΑ    
ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου (με οδηγίες) έντυπα ΙΚΑ έντυπα ΙΚΑ    
Γενικά Στοιχεία Υπεργολάβου (για ΑΠΔ οικοδ/κού έργου)
(Μόνο για Δημόσια οικοδ/κά έργα που εκτελούνται με υπεργολάβους)
Ισχύει μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
έντυπα ΙΚΑ      
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. των τακτικών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του Ν. 3163/55   έντυπα ΙΚΑ    
Καταχώριση σε Α.Π.Δ. εργαζομένων που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα   έντυπα ΙΚΑ    
Διευκρινίσεις για τη σύνταξη και την υποβολή Α.Π.Δ.   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες Συμπλήρωσης του πεδίου 42 της ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικού 'Εργου   έντυπα ΙΚΑ    
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβολής ΑΠΔ
Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ
  έντυπα ΙΚΑ    
'Εντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ   έντυπα ΙΚΑ    
Δελτίο Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης του Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες για την Τροποποίηση - Μεταβολή Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών
Δεδομένα Ο.ΣΥ.Κ με ημερομηνίες ισχύος Κ.Π.Κ., συσχετίσεων "ΚΑΔ-Κωδικών Ειδικοτήτων - Κ.Π.Κ." και Ειδικών Περιπτώσεων Ασφάλισης (περισσότερες λεπτομέρειες στο Readme.txt) - Τελευταία ενημέρωση 08/02/2011       έντυπα ΙΚΑ
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη έντυπα ΙΚΑ      
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη
(Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Εργοδότη (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής Οικοδομοτεχνικού έργου έντυπα ΙΚΑ      
'Εντυπο Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
'Εντυπο Αναγγελίας Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού   έντυπα ΙΚΑ    
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη έντυπα ΙΚΑ      
'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες και Κοινοπραξίες) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία)
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη - Απασχόλησης Ασφάλισης (Απασχόληση Προσωπικού σε Οικία) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού 'Εργου έντυπα ΙΚΑ      
'Εντυπο Μεταβολής Στοιχείων Νομικών Προσώπων (που συμμετέχουν σε εταιρείες ή Κοινοπραξίες) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Βεβαίωση Εργοδότη
'Εντυπο Βεβαίωσης Εργοδότη
( Διαδικασία Χορήγησης )
έντυπα ΙΚΑ      
Αίτηση Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης
'Εντυπο Αίτησης Επανέκδοσης Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης   έντυπα ΙΚΑ    
Δήλωση Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων
'Εντυπο Δήλωσης Διαφωνίας επι των Ασφαλιστικών Στοιχείων - Καταγγελία   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοσίου Εργου     έντυπα ΙΚΑ  
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης     έντυπα ΙΚΑ  
Αίτηση για Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής (με Τηλεομοιοτυπία)   έντυπα ΙΚΑ    
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(μηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (μηνιαίες υποβολές) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Διαδικασίας   έντυπα ΙΚΑ    
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
(τριμηνιαίες υποβολές)
'Εντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών (τριμηνιαίες υποβολές) έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Διαδικασίας   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση Απογραφής 'Αμεσα Ασφαλισμένου
'Εντυπο Αίτησης Απογραφής Αμεσα Ασφαλισμένου έντυπα ΙΚΑ      
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες Διαδικασίας Απογραφής   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση αποκλειστικών νοσοκόμων ν.1976/91) έντυπα ΙΚΑ      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση προσώπων βάσει του αρθρ. 65 ν.2676/99) έντυπα ΙΚΑ      
Αίτηση - Δήλωση Απογραφής
(Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98)
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Αίτησης - Δήλωσης Απογραφής (Για ασφάλιση κατ' οίκον απασχολουμένων σε περισσότερους από έναν εργοδότες αρθρ. 26 ν.2639/98) έντυπα ΙΚΑ      
Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης
Ισχύουν μόνο για τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ στα οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία των νέων πληροφοριακών συστημάτων
'Εντυπο Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ειδικών Κατηγοριών Ασφάλισης έντυπα ΙΚΑ      
Αιτήσεις Συνταξιοδότησης
Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Γήρατος     έντυπα ΙΚΑ  
Αίτηση για Απονομή Σύνταξης λόγω Αναπηρίας     έντυπα ΙΚΑ  
Αίτηση για Απονομή ή Μεταβίβαση Σύνταξης λόγω Θανάτου     έντυπα ΙΚΑ  
Αιτήσεις Πιστοποίησης για τη Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας Συναλλασσομένων με Τηλεομοιοτυπία
Αίτηση Πιστοποίησης Φορέων   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Αίτηση Πιστοποίησης Συμβολαιογράφων   έντυπα ΙΚΑ    
Οδηγίες Συμπλήρωσης   έντυπα ΙΚΑ    
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΚΑ. Ότι θα θέλατε να γνωρίζετε...     έντυπα ΙΚΑ  
Έντυπα Τμήματος Παροχών
Έκτακτη Νοσοκομειακή Περίθαλψη     έντυπα ΙΚΑ  
Πράξεις Θεραπείας     έντυπα ΙΚΑ  
Έκτακτη Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη     έντυπα ΙΚΑ  
Έξοδα Μετακίνησης     έντυπα ΙΚΑ  
Πρόσθετη Περίθαλψη     έντυπα ΙΚΑ  
Έξοδα Κηδείας     έντυπα ΙΚΑ  
Αποκλειστική Αδελφή     έντυπα ΙΚΑ  
Βοήθημα Τοκετού Επίδομα Μητρότητας (Κυοφορίας - Λοχείας)     έντυπα ΙΚΑ  
Λουτροθεραπεία     έντυπα ΙΚΑ  
Επίδομα Ασθενείας     έντυπα ΙΚΑ

 

 


| Όροι Χρήσης | Ευκαιρίες Καριέρας |

Copyright © Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ndtaxis.gr

Μικράς Ασίας 18,  Αμπελόκηποι,  Αθήνα 11527

τηλ.: 210 7778200  fax: 210 7778260 κιν.: 6942 665456


e-mail: info@ndtaxis.gr      web: 
www.ndtaxis.gr

Προώθηση στις μηχανές αναζήτησης του Λογιστικού - Φοροτεχνικού ιστότοπου ndtaxis.gr και τεχνική υποστήριξη: AdBEST.gr