Λογιστικό Γραφείο Αθήνα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άδεια λογιστή - φοροτεχνικού Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α΄τάξης

www.ndtaxis.gr

  |  Aρχική  |   Υπηρεσίες 
|   Χρήσιμες συνδέσεις (links)  |   Λογιστικά έντυπα  |   Επικοινωνήστε με το λογιστικό μας γραφείο  |  

Διάφορα Έντυπα:
Έντυπα εφορίας
Έντυπα ΙΚΑ
Διάφορα Έντυπαλογιστικά γραφεία Αθήνα, Φοροτεχνικοί Αθήνα
Έντυπα εφορίας:
Κάντε click πάνω στο αντίστοιχο αρχείο PDF που σας ενδιαφέρει για να το δείτε
Έντυπα Μητρώου

Εντυπο Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών
έντυπα εφορίας

Εντυπο Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
έντυπα εφορίας
Εντυπο Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
έντυπα εφορίας
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Εντυπο Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
έντυπα εφορίας
Εντυπο Ε2
Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
έντυπα εφορίας
Εντυπο Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
έντυπα εφορίας
Εντυπο Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
έντυπα εφορίας
 Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
έντυπα εφορίας
 Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
έντυπα εφορίας
 Εντυπo E454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
έντυπα εφορίας
Εντυπo Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
έντυπα εφορίας
Εντυπο Φ01.018 
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
έντυπα εφορίας
Εντυπο Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
έντυπα εφορίας
Εντυπo E178  
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
έντυπα εφορίας
Εντυπo Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
έντυπα εφορίας

Έντυπα Αυτοκινήτων

 Εντυπo
Θ.Ζ. -50,
Ε25


Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
έντυπα εφορίας

Έντυπα Φ.Π.Α.

Εντυπο
Φ1  009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
έντυπα εφορίας
Εντυπο
Φ2  050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
έντυπα εφορίας
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 


| Όροι Χρήσης | Ευκαιρίες Καριέρας |

Copyright © Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο ndtaxis.gr

Μικράς Ασίας 18,  Αμπελόκηποι,  Αθήνα 11527

τηλ.: 210 7778200  fax: 210 7778260 κιν.: 6942 665456


e-mail: info@ndtaxis.gr      web: 
www.ndtaxis.gr

Προώθηση στις μηχανές αναζήτησης του Λογιστικού - Φοροτεχνικού ιστότοπου ndtaxis.gr και τεχνική υποστήριξη: AdBEST.gr